به احترام انتخاب هایی که تورو میسازن و پوستت رو

Sensibio

H2O

تقدیم به زنانی که قدرتمند و جسورند و در عین حال حساس و شکننده؛ با هر سن و نژاد، با هر عقیده و گذشته؛ به تمام زنانی که انتخاب‌هایی شخصی، حرفه‌ای و اثرگذار کرده‌اند، چه انتخاب‌هایی بزرگ و سرونوشت ساز چه انتخاب‌هایی که هر روز و در هر قدم با آن رو به رو‌ بوده‌اند، انتخاب‌هایی که زندگی آنها را شکل‌ داده است. مهم نیست که این انتخاب‌ها چه بوده‌اند، مهم این است که هر کدام از آنها بیانگر آزادی است. آزادی در تصمیم‌گیری، آزادی در انتخاب یک زندگی که در آن حقیقت واقعی‌شان معنا می‌یابد تا احساس بهتری به خود داشته باشند و این ارزشمندترین دستاورد این انتخاب‌ها است.

اگه پوستت رو دوست داری، Sensibio H2O رو انتخاب کن!